Praha, úterý 2. února 2021 – Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny projedná ve středu 3. února 2021 odpoledne dva zásadní návrhy novel zákonů, které mohou otevřít nástup moderní energetiky v Česku. První z nich, zákon o podporovaných zdrojích energie, obsahuje návrh na zavedení tržní soutěže o podporu, tzv. aukcí nových kapacit. Vládou schválené znění však navzdory dlouhodobé kritice odborníků nepočítá s provozní podporou nejlevnějšího obnovitelného zdroje: fotovoltaických elektráren. Druhým klíčovým bodem bude také energetický zákon, ve kterém chtějí poslanci navrhnout dlouho očekávané zakotvení pojmu akumulace a zavedení licence pro ukládání energie. Oborová sdružení působící v moderní energetice doporučují poslancům schválit právě tyto změny, které zajistí stabilní rozvoj obnovitelných zdrojů i akumulace energie.

O návrhu zákona budou poslanci rozhodovat v době, kdy se po celém světě odstavují z ekonomických důvodů uhelné elektrárny. Ty se stávají nekonkurenceschopné v zemích, kde jejich negativní dopad na životní prostředí vyvažují povinné emisní povolenky. Právě proto je již nyní nutné budovat nové kapacity levných obnovitelných zdrojů, mezi které patří právě solární nebo větrné elektrárny.Je nutné, aby se Česko připravilo na dobu po roce 2030, kdy se může uhelná energetika dostat do vážných ekonomických problémů.

Naopak obnovitelné zdroje jsou dnes levnější než kdy předtím a mohou za to i dobře nastavené aukce. „Aukce se s úspěchem osvědčily v řadě evropských zemí. Třeba v Německu nabízeli investoři do solárních elektráren ještě v roce 2010 v přepočtu přes sedm korun za kilowatthodinu. Dnes ji rádi prodají za téměř sedmkrát nižší cenu. Zavedli je i v Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Česko je tak poslední stát V4, který rozvoj nejlevnějších obnovitelných zdrojů brzdí,“ uvedl analytik Aliance pro energetickou soběstačnost Martin Madej.

Naráží tak na fakt, že vláda Andreje Babiše poslala do sněmovny paragrafové znění novely zákona o podporovaných zdrojích, která sice otevírá příležitost pro zavedení aukcí v Česku, ovšem bez solárních elektráren. To loni kritizovala i Evropská komise ve svém hodnocení plánu na podporu obnovitelných zdrojů: „Není jasné, zda bude po letech stagnace stačit k urychlení růstu obnovitelných zdrojů například výstavba geotermálních zdrojů nebo přidání 2 GW fotovoltaických elektráren během tohoto desetiletí,” konstatuje se v unijním dokumentu v reakci na prohlášení české vlády, že rozvoj obnovitelných zdrojů zajistí novelou zákona o podporovaných zdrojích. Onu nejistotu podle Komise způsobuje fakt, že Česko nechce podporovat rozvoj solární energetiky prostřednictvím aukcí, tedy tržní soutěže o podporu.

„Vláda dosud odmítala aukce pro fotovoltaické elektrárny, i když příklady ostatních států ukazují, že jde o velice efektivní nástroj umožňující dosáhnout nejlepších cen pro spotřebitele. Velké solární elektrárny jsou přitom ekonomicky nejdostupnějším opatřením pro dekarbonizaci české energetiky. Chybu vlády mají nyní šanci opravit právě poslanci,“ říká programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák.

Zavedení stabilního systému podpory, který v sobě zahrnuje také aukce a další opatření, zajistilo jen během roku 2020 růst fotovoltaiky například v Nizozemí o téměř 3 000 MW, v Polsku o 2 200 MW nebo Maďarsku o 600 MW. 

Nejistá budoucnost

Novela zákona o podporovaných zdrojích obsahuje také návrh na řešení údajné překompenzace podpory obnovitelných zdrojů. Vládní návrh změny zákona přitom obsahuje diskriminativní opatření vůči jednotlivým podporovaným zdrojům, nejvíce pak vůči fotovoltaice. Podobný přístup tak ještě více podporuje obavy Evropské komise z nestability investičního prostředí v Česku. V již uvedeném hodnocení Komise uvedla: „Není jasné, jestli Česko zlepší investiční klima, které stále ovlivňují retroaktivní změny ve financování.” 

S tímto postřehem Evropské komise souhlasí zejména zástupci Solární asociace: „Aktuálně připravovaná novela zákona o podporovaných zdrojích má spíše potenciál sektor obnovitelných zdrojů zničit, než jej podpořit. Vláda chce skrze novelu snížit podporu pro stávající solární elektrárny o další desítky procent, a to na takovou úroveň, že firmy nebudou schopné splácet úvěry,” doplňuje reálné hrozby ke komentáři Komise Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace. „Pak vláda nemůže od stejných firem očekávat, že budou investovat desítky miliard do rozvoje nových zdrojů,” dodává Krčmář.

Šance pro akumulaci

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny bude také projednávat vládní návrh novely energetického zákona o podmínkách podnikání v energetických odvětvích. Koalice poslanců přitom navrhne pozměňovací návrh, který hovoří o zakotvení pojmu akumulace a zavedení licence pro ukládání energie do energetického zákona. Podle Asociace pro akumulaci energie (AKU-BAT CZ) nasazení akumulátorů bez jakýchkoliv provozních dotací sníží výdaje státu na stabilizaci elektrizační soustavy. Ročně na ně stát vynakládá okolo 5 miliard korun z peněz daňových poplatníků a spotřebitelů energie.

Velkokapacitní baterie jsou jedním z důležitých prvků zajišťující ideální mix pro stabilitu elektrizační soustavy. Česká republika se tak může zařadit mezi země, které to myslí s moderní energetikou vážně. Využití bateriových systémů či vodíkových úložišť je běžné ve většině zemí západní Evropy. Pozměňovací návrh navrhuje zavedení licence pro akumulaci všech typů a bez jakékoliv provozní podpory. Technologicky neutrální definice by tak po letech snah umožnila rozvoj nejen bateriovým systémům, ale také vodíkových úložišť a celkově technologie Power-2-gas, či ukládání do tepla Power-2-heat a další technologie ukládání energie.

„Současný návrh má podporu napříč politickým spektrem a vnímáme ho jako významný impuls pro posun k moderní energetice. Na zavedení licence na akumulaci navíc čekají v Česku technologické firmy, velké energetické společnosti, banky, provozovatelé obnovitelných zdrojů, průmyslové podniky, moderně smýšlející teplárny nebo univerzity,“ říká Jan Fousek, výkonný ředitel Asociace pro akumulaci energie (AKU-BAT CZ).

O Svazu moderní energetiky: Svaz moderní energetiky sdružuje nejvýznamnější oborové asociace moderní energetiky i klíčová výzkumná univerzitní centra. Díky průřezovému zastoupení expertů umí Svaz nabídnout ucelený pohled na možnosti rozvíjejícího se oboru nové nízkouhlíkové energetiky. Svaz má za cíl proaktivně vstupovat do české i evropské debaty o možnostech proměny energetiky. Zároveň přináší klíčové impulsy, které zajistí přední pozici ČR v oblasti vývoje a výroby progresivních technologií. Právě k příležitostem, které se v oblasti přechodu na nízkouhlíkovou energetiku otevírají, chce v Česku vést širokou diskuzi zaměřenou na prosazení opatření, které podpoří samovýrobu elektřiny, rozvoj akumulace energie, posílí možnosti společné výroby elektřiny a tepla, implementaci chytrých sítí, elektromobility nebo nových prvků v rámci energetického trhu přicházejících s digitalizací. Více informací na www.modernienergetika.cz

Kontakty:

Jana Austová Pikardová

PR manažer Svazu moderní energetiky

+420 724 573 665

jana.pikardova@modernienergetika.cz

Martin Sedlák

Programový ředitel Svazu moderní energetiky

+ 420 737 128 471

martin.sedlak@modernienergetika.cz

O alianci pro energetickou soběstačnost: Aliance pro energetickou soběstačnost již od roku 2012 vytváří příležitosti pro rozvoj moderní ekonomiky v Česku. Jde o nezávislou komunikační platformu pro zástupce obnovitelných zdrojů, elektromobility a chytrých řešení pro optimalizaci spotřeby energie v domácnostech a firmách. Cílem aliance je zajistit vhodné podmínky pro další rozvoj progresivních moderních technologií a služeb. Spolupracuje proto s předními společnostmi a profesionály ze sektoru obnovitelných zdrojů a energeticky úsporných řešení. Více na www.alies.cz

Kontakt:

Martin Madej
analytik Aliance pro energetickou soběstačnost
+420 608 363 390
martin.madej@alies.cz

O asociaci AKU-BAT CZ: Asociace pro akumulaci energie (AKU-BAT CZ) sdružuje nejvýznamnější subjekty aktivní v oblasti ukládání energie. Členy jsou české i nadnárodní energetické firmy, významní hráči na poli obnovitelných zdrojů, banky, mezinárodní i tuzemští výrobci baterií, průmyslové podniky, teplárny, asociace, univerzity a výzkumné instituce, poradenské a právní firmy. 

AKU-BAT je zakládajícím členem Svazu moderní energetiky, jehož je Jan Fousek (ředitel AKU-BAT CZ) členem představenstva. Jan Fousek je také předsedou dozorčí rady Solární asociace. 

Kontakt:

Jan Fousek
Výkonný ředitel

+420 777 889 640

E: fousek@akubat-asociace.cz

O Solární asociaci: Solární asociace představuje největší a nejdůležitější sdružení profesionálů solární energie v České republice. Asociace představuje 60% podíl na českém solárním průmyslu a má více než 500 členů, kterými jsou instalační společnosti, solární investoři, majitelé elektráren, univerzity, banky a právní kanceláře. Solární asociace je členem evropské asociace SolarPower Europe.

Kontakt:

Jan Krčmář 

předseda představenstva Solární asociace 

E: jan.krcmar@solarniasociace.cz