Načítám Akce

« Všechny Akce

 • akce již proběhla.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU – HLASOVÁNÍM PER ROLLAM

6 prosince, 2023 @ 10:00 - 12:00

Solární asociace zve své členy k VALNOU HROMADU S MOŽNOSTÍ ROZHODOVÁNÍ ČLENŮ MIMO VALNOU HROMADU – HLASOVÁNÍM PER ROLLAM

Vážení členové Solární asociace,
rádi bychom Vás srdečně pozvali na valnou hromadu Solární asociace, která se letos koná dne 6. 12. 2023 od 10:00 v hotelu Botanique Hotel Prague na adrese Sokolovská 11, Praha 8 – Karlín.Valná hromada je letos mimořádně důležitá. Vzhledem k rychlému rozvoji našeho sektoru potřebujeme i jako Solární asociace reagovat, abychom byli připraveni na další růst solární energetiky v Česku. Představenstvo Solární asociace proto na svém jednání 31. října 2023 doporučilo valné hromadě ke schválení několik bodů, které budou klíčové pro další rozvoj naši asociace.

Konkrétně bude valná hromada hlasovat o následujících úpravách. Ve videu, které pro vás natočili předseda představenstva Jan Fousek a výkonný ředitel Jan Krčmář se dozvíte víc.

Příspěvkový řád
Členské příspěvky jsme v asociaci dlouhodobě nezvyšovali. To však znamená, že reálná hodnota příspěvků je dnes o 30 % nižší než v roce 2012. V době vysoké inflace a nárůstu cen služeb, kterým v asociaci čelíme, to ale dlouhodobě není udržitelné. Proto představenstvo Solární asociace odsouhlasilo na svém jednání 31. října návrh na zvýšení členských příspěvků.

Návrh nového příspěvkového řádu

Změny stanov
Abychom byli lépe připraveni na další rozvoj asociace, doporučilo představenstvo asociace i následující změny stanov:

 • Odstranění kategorie členství pro fyzické osoby a studenty
  Podrobné vysvětlení najdete ve videu výše.
 • Efektivnější vyloučení členů. Důvodem je možnost reagovat rychleji na situaci na trhu a případy, kdy možné jednání členů bude poškozovat asociaci a celý sektor.
 • Odstranění možnosti účasti na jednání představenstva pro společnosti, které nejsou členem představenstva. Potenciální vysoký počet účastníků by do budoucna mohl zkomplikovat jednání představenstva.

Z formálních důvodů bude v návaznosti na změnu stanov nutné znovu zvolit Jana Fouska předsedou představenstva a Veroniku Šilhovou předsedkyní dozorčí rady.

 

Registrace pro účast na valné hromadě v Praze

 

V souladu s čl. VII odst. 9 stanov je všem členům s hlasovacím právem zároveň i umožněno hlasování per rollam s využitím emailu, jakožto technického prostředku, a to pouze naskenováním vyplněného a podepsaného přiloženého hlasovacího lístku.

Pro hlasování per rollam jsou v pozvánce s hlasovacím lístkem uvedeny podmínky pro zaslání platného hlasování na valné hromadě.

Na jednotlivých odkazech naleznete:

Program:

 • Uvítání a úvodní slovo předsedy představenstva
  • Mgr. Jan Fousek, předseda představenstva Solární asociace
 • Volba orgánů a schválení programu valné hromady
  • Mgr. Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o.
 • Schválení příspěvkového řádu 2024
  • Mgr. Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o.
   • Představenstvo schvaluje návrh příspěvkového řádu spolku Solární asociace pro rok 2024 a doporučuje jej ke schválení valné hromadě.
 • Schválení rozpočtu na rok 2024 (hlasování) 
  • Mgr. Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace
   • Představenstvo projednalo předložený návrh rozpočtu na rok 2024 a doporučuje jej ke schválení valné hromadě.
 • Schválení změny stanov (hlasování)
  • Mgr. Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o.
   •  Představenstvo schvaluje předložený návrh změny stanov a doporučuje předložit změnu stanov ke schválení valné hromadě Solární asociace.
 • Volba člena dozorčí rady (hlasování)
  • Mgr. Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o.
   • Představenstvo navrhuje zvolit členem dozorčí rady společnost REsolar s.r.o., IČ: 01748131, se sídlem Praha 5, Smíchov, Drtinova 557/10, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 211097, a to s účinností od 6.12.2023.
    Tohoto člena Solární asociace bude zastupovat na jednání dozorčí rady paní Veronika Šilhová, nar. 5. března 1982, bytem Na Petynce 213/23a, Břevnov, 169 00 Praha 6.
 • Volba člena představenstva (hlasování)
  • Mgr. Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o.
   •  Představenstvo navrhuje zvolit členem představenstva společnost AKU-BAT CZ, z.s., IČ: 06286429, se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 680/10b, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka č. 68830, a to s účinností od 6.12.2023.
    Tohoto člena Solární asociace bude zastupovat na jednání představenstva pan Jan Fousek, nar. 31.7.1985, bytem Vokáčova 1570/10, Michle, 140 00 Praha 4.
 • Zpráva o činnosti asociace a pracovních skupin
  • Mgr. Jan Fousek, předseda představenstva Solární asociace
  • Mgr. Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace
 • Mediální aktivity
  • Mgr. Jan Fousek, předseda představenstva Solární asociace
  • Mgr. Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace
 • Závěrečné slovo předsedy
  • Mgr. Jan Fousek, předseda představenstva Solární asociace

 

 

 

Podrobnosti

Datum:
6 prosince, 2023
Čas:
10:00 - 12:00

Místo konání

Botanique hotel Praha
Sokolovská 11
Praha Florenc, 18600 Česká republika
+ Google Mapa
View Místo konání Website