Solární asociace pořádala exkurzi pro zájemce o agrovoltaiku – tedy spojení fotovoltaiky se souběžným pěstováním zemědělských plodin nejrůznějšího druhu. Tentokrát účastníci zavítali do Vídně, kde se získává elektřina ze slunce v kombinaci s pěstováním brambor. Tuto instalaci provozuje Wien Energie. O několik desítek kilometrů na západ, v malebném údolí Dunaje v Pöchlarnu zase firma RWA dokázala spojit solární panely s pěstováním ovoce a obilí.