Poslanci v pátek 1. prosince odhlasovali novelu energetického zákona, která ukotvuje pravidla pro zakládání a provoz energetických komunit.

Lex OZE 2, jak se pro přehlednost této novele přezdívá, umožní sdílení elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů mezi různými subjekty – občany, firmami nebo veřejnými institucemi. To umožní například efektivnější využití elektřiny ze solárních elektráren účastníky trhu, kteří ji v danou dobu budou potřebovat. V konečném důsledku to povede ke zvyšování soběstačnosti spotřebitelů a také cenové stabilitě.

Pro plnohodnotné fungování energetických komunit a decentralizaci sítě je však ještě třeba rozjet tzv. Elektroenergetické datové centrum, které bude podrobně sledovat obrovské množství dat o výrobě a spotřebě elektřiny v elektrické soustavě.

Novelu ještě musí odhlasovat Senát a podepsat prezident. V praxi bude možno její přínosy využít zhruba v druhé polovině příštího roku.