Praha, 14. září 2022 – Více než dvě desítky fotovoltaických elektráren po celé České republice se zpřístupní veřejnosti v týdnu od 20. září během šestého ročníku Dnů otevřených dveří slunečních elektráren. Lidé budou moci navštívit soběstačné domácnosti, velké solární parky, ale třeba i experimentální pracoviště, kde se testují nové technologie. Akci pořádá Solární asociace v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje, chce mimo jiné nalákat mladé lidi do oboru fotovoltaiky. 

Už den před oficiálním začátkem akce, v pondělí 19. září, proběhne exkurze do Dukovan. Tady se totiž nevyrábí elektřina jen štěpením jádra, ale také ze slunce. Tři stovky parkovacích míst před elektrárnou jsou zastíněny oboustrannými solárními panely, které dokážou zužitkovat i paprsky odražené zaparkovanými auty. 

Nebude to ale jediná instalace Skupiny ČEZ, kterou si lidé prohlédnou. Už v roce 2010 připojila do sítě elektrárnu na okraji průmyslového areálu v Buštěhradě na Kladensku. „Právě budování větších solárních elektráren na pozemcích znehodnocených průmyslovou nebo těžební činností nám v příštích letech pomůže významně zvednout podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie,“ uvádí k takovému využití brownfieldů Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace. 

České technologie slaví úspěchy

Ve středočeském Buštěhradě sídlí shodou okolností také Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, jeden z vysokoškolských ústavů pražského ČVUT. Vědci zde vyvíjejí a testují nejrůznější FV technologie a jejich využití, akumulátory, elektromobilitu a energetické systémy. Nedávno slavili úspěch na EXPO v Dubaji s inovativním systémem na získávání vody z pouštního vzduchu, jemuž dodávají energii solární články. Unikátní komentovaná prohlídka laboratoří UCEEB proběhne 26. září. 

Nadějným konceptem pod drobnohledem výzkumníků je agrivoltaika propojující fotovoltaiku s pěstováním zemědělských plodin. Vhodně umístěné solární panely vyrábějí energii a zároveň poskytují rostlinám stín nebo je chrání před extrémním počasím – kroupami nebo jarními mrazíky. Vědci testují možnosti takové synergie mj. ve středočeských Průhonicích; místní Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví přivítá návštěvníky ve stejný den jako Buštěhradské pracoviště.

Exkurze pro veřejnost i školy

Víc než kdy jindy letos asi bude návštěvníky zajímat zkušenost lidí, kteří si vyrábějí elektřinu na střeše vlastního domu. Do projektu se zapojily domácnosti v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Informace o výstavbě, provozu a ekonomice malé elektrárny nebo využití bateriové akumulace tak mohou návštěvníci získat přímo z první ruky – od samotných majitelů těchto objektů. 

„Přesvědčovat domácnosti nebo firmy o výhodách fotovoltaiky dnes už naštěstí moc nemusíme,“uvádí k cílům dnů otevřených dveří Petra Písková z pořádající Solární asociace, „letos se více zaměřujeme na žáky a studenty středních škol technického směru. V současnosti totiž brzdí výstavbu elektráren nedostatek kvalifikovaných elektrotechniků. Není to ale problém jen letoška nebo příštího roku, je jasné, že toto desetiletí bude dekádou fotovoltaiky a Česko na to musí být připraveno i co se týče lidských zdrojů. Fotovoltaika je velice perspektivní obor, a to nejen u nás, ale v celém světě.“

Nejen středoškoláky určitě zaujme technologie větších výroben – své brány otevřou FVE v Blatné, Rosicích nebo úplně ta největší ve Vepřku. V Myštěvsi a Řehotech zase kombinují hi-tech s ekologií: panely jsou umístěny na pohyblivých konstrukcích, které je otáčejí během dne za sluncem a pod nimi se spokojeně pasou ovce, které se starají o údržbu porostu. Boom v současnosti zažívají i fotovoltaiky umístěné na výrobních halách, kancelářských budovách a podobných firemních objektech, jako jsou rovněž zpřístupněné výrobny v Moštárně Hostětín nebo na farmě v Pěnčíně. 

Soláry ve velkoměstech

Zkrátka při dnech otevřených dveří nepřijdou ani zájemci ze dvou největších českých měst. Na okraji metropole byl na konci loňského roku otevřen největší krytý zábavní park v Čechách. Střecha Majalandu nese více než 1 100 solárních panelů, které dokážou vyrobit 70 % veškeré energie spotřebované v objektu. To brněnská Otevřená zahrada Nadace partnerství se svým energetickým řešením slavila úspěch už v soutěži Obnovitelné desetiletí konané před šesti lety. Součástí pasivní kancelářské budovy stojící v jejím areálu jsou i dvě solární elektrárny, jež mimo jiné slouží jako důkaz, že panely lze umístit i do městské památkové zóny.

Dny otevřených dveří probíhají od 19. do 26. září 2022. Mapu, popis a termíny zpřístupnění všech lokalit najdete na webu www.solarniasociace.cz nebo na portále kudyznudy.cz. 

Kontakt:

Jan Krčmář

M: 773 032 182

E: jan.krcmar@solarniasociace.cz

Petra Písková

M: 774 695 620E: petra.piskova@solarniasociace.cz