Obracíme se na všechny klienty kolektivního systému REMA PV Systém a.s. z řad provozovatelů FVE s informací o vyhlášení insolvenčního řízení na bývalou společnost REMA PV Systém, a.s. nyní XSOLAR REUSE SYSTÉM.

Podle insolvenčního rejstříku bylo dne 19. 6. zahájeno insolvenční řízení s cílem zjistit, zda se společnost nachází v úpadku. Doporučujeme věřitelům (dle informací z médií jde o cca 3 tisíce postižených provozovatelů FVE) již v této fázi zvážit podání přihlášky svých pohledávek z titulu nespotřebovaných recyklačních příspěvků u Městského soudu v Praze prostřednictvím portálu www.justice.cz; více informací naleznete v přiložené soudní vyhlášce. Alternativně lze s podáním přihlášky pohledávek počkat do doby, než městský soud rozhodne o případném prohlášení konkurzu, kdy začne teprve běžet propadná lhůta. Pokud si nejste jisti ohledně dalšího postupu, kontaktujte nás na info@solarniasociace.cz