Solární boom v Česku nadále pokračuje. Po letech negativního vnímání projevují velký zájem o vlastní obnovitelný zdroj energie domácnosti, firmy i obce. Jak zaznělo na letošní Solární konferenci, enormní poptávka naráží na řadu problémů v podobě připojování nových instalací do sítě, bariér při povolování nebo nedostatku akumulace, které se v posledních deseti letech ignorovaly. Sedmého ročníku největší tuzemské události věnované fotovoltaice a akumulaci se zúčastnili mj. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka či ministr zemědělství Petr Hladík, formou video-zdravice vystoupil místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič. Plány, legislativní novinky a nové trendy rozebírali vrcholní zástupci organizací jako ČEPS, ERÚ, ČEZ, Solární asociace, Svaz moderní energetiky, Asociace AKU-BAT CZ, distribučních společností a mnoho dalších účastníků.  

Po letech strádání fotovoltaika upevňuje své postavení klíčového hráče v oblasti energetiky. Velký zájem společnosti o obnovitelné zdroje a celkový rozvoj solárního sektoru vytváří pro Českou republiku možnost definitivně se odpoutat od energetické závislosti na Rusku a zároveň přinést levnější energie. „Máme v Česku co dohánět, abychom dostali fotovoltaiku ke všem, kteří z ní mohou těžit. Aby byla přístupná lidem, firmám, průmyslu i veřejné správě. Musíme ale překonat nespočet bariér a překážek. Na naší konferenci jsme chtěli na klíčové překážky poukázat, zkusit nastolit řešení a dát návštěvníkům informace o tom, kterou cestou se česká solární energetika v příštím roce vydá,“ uvedl na letošním ročníku solární konference Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace.

„Ruská agrese vůči Ukrajině změnila pravidla hry – čelíme prudkému růstu cen energetických komodit, nestabilitě, strategické konkurenci a bezpečnostním hrozbám,“ uvedl místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič s tím, že je fotovoltaika s akumulací cestou ke strategické autonomii Evropy. Evropská komise v této souvislosti představila návrhy v podobě Aktu o průmyslu s nulovými čistými emisemi a Evropském zákonu o kritických surovinách. „Součástí širšího balíku opatření je i první solární strategie EU. Zavázali jsme se, že do roku 2025 bude nově nainstalovaných víc jak 320 GW solárních instalací a v roce 2030 téměř 600 GW,“ dodal Šefčovič.   

Letošního ročníku Solární konference se zúčastnili také zástupci vlády. „Je důležité si uvědomit, že celá problematika obnovitelných zdrojů není hrozbou, ale příležitostí. Lidé musí vědět, že se jim obnovitelné zdroje včetně fotovoltaiky vyplatí. Je proto dobře, že se v tomto směru mění v poslední době společenské vnímání,řekl na Solární konferenci Marian Jurečka, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí. „Bez zvýšeného objemu vyrobené obnovitelné elektřiny nebude Česko dostatečně konkurenceschopné. Nárůst v řádu několika terawatt, který do roku 2030 potřebujeme, dosáhneme i díky nárůstu výkonu solárních elektráren,“ doplnil ministr životního prostředí Petr Hladík. „Rozvoj OZE bude výrazně přispívat k posílení odolnosti a solární energetika bude v tom případě klíčová. Pro solární energii tak nastává období velkého rozvoje. Výhled na letošní rok předpokládá, že čísla budou opět rekordní,“ dodal Petr Třešňák, náměstek člena na ministerstvu průmyslu a obchodu.

Bariéry také v oblasti akumulace a agregace flexibility

Jedním z hlavních témat konference byla aktuální problematika připojování nových zdrojů do sítě a možná řešení problematické situace. Stabilizaci přenosové soustavy a zajištění bezpečnosti dodávek by výrazně napomohla také akumulace a agregace flexibility. Již více jak dva roky ale schází příslušná transpoziční novela, která by akumulaci a agregaci energie legislativně ukotvila. Zároveň se protahuje přijetí novely energetického zákona Lex OZE II, které by mj. zavedla energetické komunity či Energetické datové centrum (EDC).

Česko začíná obrovským tempem dohánět více než desetiletí nečinnosti v rozvoji fotovoltaiky. To je sice skvělá zpráva, ale aby byl tento bleskový rozvoj bezpečný z pohledu bezpečnosti dodávek a stability soustavy, je zcela nezbytné, aby spolu s ním docházelo k rozvoji i dalších souvisejících oblastí – akumulace energie všech typů, agregace a poskytování flexibility či posilování distribučních sítí a přenosové soustavy,“ přiblížil diskutované téma konference Jan Fousek, předseda představenstva Solární asociace a ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ.

„V současné době je nejběžnější využití bateriových úložišť ve spojení s jinými zdroji elektřiny. Bateriová úložiště nevyrábí elektřinu, přesto se kvůli svým vlastnostem rychlého přechodu z akumulace (odběru elektřiny) do dodávky elektřiny postupně stávají důležitou součástí elektrizační soustavy. Jsou vítaným regulačním prvkem při obchodování s elektřinou a vyrovnávání odchylek,“ uvedl k tématu akumulace František Žák, specialista provozu sítí a bateriových úložišť ze společnosti Photomate, který doplnil, že se již v současné době v Česku připravují projekty velkokapacitních bateriových systémů pro obchodování a regulaci elektrizační soustavy. „Pilotní projekty již prokázaly schopnost bateriových úložišť se stát důležitým prvkem elektrizační soustavy a otevřely pomyslná vrata na jejich široké uplatnění,“ dodal Žák.

Agrivoltaika, PPA smlouvy i kvalita instalací

Na letošním ročníku Solární konference se diskutovalo také o posledních trendech ve fotovoltaice, ať už v podobě aktuálního stavu legislativního zavedení agrivoltaiky nebo dosavadní praxe projektů na bázi PPA smluv. Tématem byla také kvalita fotovoltaických instalací a představení možností, jak lépe kontrolovat realizace a činnost instalačních společností.

V diskuzi se účastníci konference dotkli také vývoje na poli technologií. „Moderní energetiku vidíme v inovativním propojení technologií a využití pokročilých algoritmů k jejich řízení a agregaci. Důraz musí být kladen na ohleduplný přístup k životnímu prostředí a schopnost flexibilně reagovat na požadavky sítě a efektivitu vynaložených provozních nákladů,“ řekla Darina Merdassi, členka představenstva E.nest Energy patřící pod skupinu Decci, podle které technické řešení hybridního zdroje Energy nest už nyní splňuje všechny tyto požadavky.

„Jsme svědky přelomu ve vnímání významu fotovoltaiky. Rok 2022 byl rekordní v absolutním nárůstu výroby solární energie v Evropě. Počet instalací solárních panelů se podle EU statistik zvýšil meziročně o 47 %. Změna v přístupu k solární energii, jako ideálnímu zdroji budoucnosti, ale nese řadu dalších pozitiv a výzev. Vedle navyšování výkonu bude potřeba se zaměřit i na efektivnější využití již vyrobené solární energie. Novými bateriovými úložišti, sdílením baterií i sítí a podobně. Výzev je celá řada. Naštěstí zvýšení poptávky po této čisté energii jde ruku v ruce se zrychlením vývoje tohoto odvětví,“  doplnila společnost Nanosun.