Ve dnech 14. února a 21. února 2023 se konaly první novoroční setkání členů Solární asociace a pracovních skupin pro malé zdroje a akumulace a dále pro velké zdroje.

Témata pro malé zdroje a akumulace byly např. problémy s připojováním FVE, optimalizace procesů a výhled do budoucnosti, aktualizace Etalonu či zhodnocení aktuálního stavu dotačních programů.

Témata pro velké zdroje byly např. aktuálních informace k dotačním programům, jejich připojování, apod., Lex OZE 1: Veřejný zájem a veřejná technická infrastruktura a jak využít zjednodušení povolovacích procesů? a aktuální stav agrovoltaiky.