Především v souvislosti s fotovoltaikou slýcháme pravidelně informace o vysoké částce, kterou stát na její podporu každoročně vynakládá. Energetičtí experti z renomované poradenské společnosti EY však nyní rozkryli bilanci výdajů z veřejných zdrojů na podporu solárních elektráren a porovnali je s příjmy plynoucími z jejich provozu. Výsledky této analýzy ukazují, že stát získává ročně ze solární energetiky 14,1 miliard korun. Mezi největší položky na straně příjmu státu patří solární odvod a daně právnických osob.

Analýza výdajů veřejných rozpočtů na podporu fotovoltaiky a příjmů spojených s provozem fotovoltaických zdrojů ukázala, že se státu ročně vrátilo 14,1 miliard korun. Celkový příjem z odvodu daní do státního rozpočtu z této částky činí 6,9 miliardy korun, dalších 7,2 miliardy korun tvoří ostatní příjmy, jako jsou odvody za zaměstnance, příjmy obcím a další. Bilance výdajů státu je tedy oproti tomu, co pravidelně veřejně zaznívá, ve skutečnosti poloviční. 

„Na začátku zpracování analýzy jsme očekávali příjmy veřejných rozpočtů v úrovni nižších jednotek miliard korun. Skutečnost, že výsledné roční příjmy veřejných rozpočtů související s provozem FVE překročily hranici 10 mld. Kč bylo pro nás samotné překvapením,” komentuje hlavní zjištění analýzy Blahoslav Němeček, EY Česká republika, partner.

Studii, která rozkrývá bilanci veřejných výdajů a příjmů státu v sektoru solární energetiky, zadala Solární asociace. Primární motivací bylo veřejnosti ukázat, že provoz solárních elektráren generuje státu nemalé příjmy nejen na daních. 

Politici či odpůrci čisté energetiky rádi používají částku 29 miliard korun pro odůvodnění, proč stát musí buď zkrátit podporu pro firmy aktivní ve fotovoltaice, anebo proč si další rozvoj obnovitelných zdrojů nemůžeme dovolit. To, že podpora je ve skutečnosti poloviční, ale už od nich neslyšíme,” komentuje výsledky studie Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace. 

Podporu solárním elektrárnám garantuje stát po dobu 20 let. Během této doby má sloužit k navrácení investice, zaplacení provozních nákladů, daní, odvodů, splacení úvěrů a dosažení 

přiměřeného zisku. Ve veřejném prostoru dochází často k chybným interpretacím, že nás bude stát podpora solárních elektráren 500 miliard korun nebo dokonce bilion (tedy tisíc 

miliard) korun. Jak ale ukazují expertní kalkulace EY bude bilance státních nákladů na podporu solárních elektráren za 20 let jejich provozu mnohem nižší.

Zásah do podpory solárních elektráren

Právě obavy z nepřiměřené podpory jsou motivací současných kroků vlády, která se snaží snížit podporu pro solární elektrárny prostřednictvím omezení výnosnosti. Vláda v dubnu schválila novelu zákona o podporovaných zdrojích, ve které stanovila vnitřní výnosové procento (IRR) u fotovoltaických zdrojů na 6,3 %. Přitom například dle komentáře českého státu v notifikačním rozhodnutí, které schválila Evropská komise formu podpory obnovitelných zdrojů v ČR, je obecně přípustné IRR 10,6 %.

Podporu čerpá více než 25 tisíc domácností, drobných a středních podnikatelů nebo města a obce (např. Praha, obec Vísky, Ústí nad Orlicí a další), kteří v minulosti investovali dohromady přes 200 miliard korun do rozvoje solární energetiky na základě vládní objednávky a garantované podpory.

„Veřejnost si bohužel po deseti letech negativní komunikace vůči solární energii myslí, že výše vynaložené podpory pro fotovoltaiku je dána tím, že hrstka investorů si rozdělují enormní zisky z přestřelené podpory. Realita je však taková, že vysoká částka je způsobená vysokým počtem domácností a firem, které se před deseti a více lety zadlužily, aby postavily za drahé peníze fotovoltaické elektrárny. Stát pak na ně hodil vlastní chybu za nezvládnutou regulaci,” uzavírá Jan Krčmář.

Studie společnosti EY: Analýza výdajů veřejných rozpočtů na podporu fotovoltaiky a příjmů spojených s provozem fotovoltaických zdrojů – hlavní zjištění: 

Příjmy státu jsou součtem především těchto položek:

  • za solární odvod (2,2 mld. Kč/rok), 
  • z daně právnických osob (2,7 mld. Kč/rok), 
  • z prodeje emisních povolenek (4 mld. Kč/rok), 
  • odvodů za zaměstnance (1,4 mld. Kč/rok) 
  • a dalších daní a odvodů (3,8 mld. Kč/rok).

Grafické znázornění výdajů vs. příjmů během sledovaného roku 2018:

image2.png

Kontakt:

Jan Krčmář, Solární asociace 

E: jan.krcmar@solarniasociace.czO Solární asociaci: Solární asociace představuje největší a nejdůležitější sdružení profesionálů solární energie v České republice. Asociace představuje 60% podíl na českém solárním průmyslu a má 500 členů, kterými jsou instalační společnosti, solární investoři, majitelé elektráren, univerzity, banky a právní kanceláře. Solární asociace je členem SolarPower Europe.